Investigating the potential of membranes formed by the vapor induced phase separation process

Norafiqah Ismail, Antoine Venault, Jyri-Pekka Mikkola, Denis Bouyer, Enrico Drioli, Naser Tavajohi Hassan Kiadeh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigating the potential of membranes formed by the vapor induced phase separation process”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi