Investigating the Molecular Basis of N-Substituted 1-Hydroxy-4-Sulfamoyl-2-Naphthoate Compounds Binding to Mcl1

K Singaravelu, PK Balasubramanian, Parthiban Marimuthu, P

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Investigating the Molecular Basis of N-Substituted 1-Hydroxy-4-Sulfamoyl-2-Naphthoate Compounds Binding to Mcl1”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.