Introduction to the special issue on “Process thinking in dynamic business networks”

Poul Houman Andersen, Christopher J. Medlin, Jan-Åke Törnroos

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragLedareVetenskapligPeer review

    4 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Introduction to the special issue on “Process thinking in dynamic business networks””. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.