Intraparticle modeling of non-uniform active phase distribution catalyst

Vincenzo Russo*, Luca Mastroianni, Riccardo Tesser, Tapio Salmi, Martino Di Serio

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Intraparticle modeling of non-uniform active phase distribution catalyst”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap