Intraoperative Assessment and Photothermal Ablation of the Tumor Margins Using Gold Nanoparticles

Qiaolin Wei, Hamed Arami, Hélder A Santos, Hongbo Zhang, Yangyang Li, Jian He, Danni Zhong, Daishun Ling, Min Zhou

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Intraoperative Assessment and Photothermal Ablation of the Tumor Margins Using Gold Nanoparticles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi