Interplay between Cu and Fe valences in BaR(Cu0.5Fe0.5)2O5+δ double perovskites with R = Lu, Yb, Y, Eu, Sm, Nd, and Pr

J. Lindén*, M. Kochi, K. Lehmus, T. Pietari, M. Karppinen, H. Yamauchi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

23 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interplay between Cu and Fe valences in BaR(Cu<sub>0.5</sub>Fe<sub>0.5</sub>)<sub>2</sub>O<sub>5+δ</sub> double perovskites with R = Lu, Yb, Y, Eu, Sm, Nd, and Pr”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar