Interdependency in coordinating networked maintenance and modification operations

Per Engelseth, Jan-Åke Törnroos, Yufeng Zhang

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  3 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Interdependency in coordinating networked maintenance and modification operations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Social Sciences

  Economics, Econometrics and Finance

  Psychology

  Computer Science