Interdependency in coordinating networked maintenance and modification operations

Per Engelseth, Jan-Åke Törnroos, Yufeng Zhang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Interdependency in coordinating networked maintenance and modification operations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi