Interactome Networks of FOSL1 and FOSL2 in Human Th17 Cells

Ankitha Shetty, Santosh D. Bhosale, Subhash Kumar Tripathi, Tanja Buchacher, Rahul Biradar, Omid Rasool, Robert Moulder, Sanjeev Galande, Riitta Lahesmaa*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
21 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Interactome Networks of FOSL1 and FOSL2 in Human Th17 Cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology