Inter-and intraspecific phenotypic plasticity of three phytoplankton species in response to ocean acidification

Giannina S.I. Hattich, Luisa Listmann, Julia Raab, Dorthe Ozod-Seradj, Thorsten B.H. Reusch, Birte Matthiessen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inter-and intraspecific phenotypic plasticity of three phytoplankton species in response to ocean acidification”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi