Integrated Dating of the Construction and Restoration of the Modena Cathedral Vaults (Northern Italy): Preliminary Results

G. Tirelli*, S. Lugli, A. Galli, I. Hajdas, A. Lindroos, M. Martini, F. Maspero, J. Olsen, Å. Ringbom, E. Sibilia, M. Caroselli, E. Silvestri, L. Panzeri

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Integrated Dating of the Construction and Restoration of the Modena Cathedral Vaults (Northern Italy): Preliminary Results”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap