Instantaneous R for COVID-19 in Turkey: Estimation by Bayesian Statistical Inference

Kerem Şenel*, Mesut Özdinç, Selcen Öztürkcan, Ahmet Akgül

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLedareVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Instantaneous R for COVID-19 in Turkey: Estimation by Bayesian Statistical Inference”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap