Insights of potential G-quadruplex sequences in telomeres and proto-oncogenes

Rajendra N. Bhadane*, Rupali R. Bhadane, Dhananjay B. Meshram

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Insights of potential G-quadruplex sequences in telomeres and proto-oncogenes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology