Innovations in veterinary markets: opinion leaders’ social capital

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Innovations in veterinary markets: opinion leaders’ social capital”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi