Inkjet-printed silver nanoparticles on nano-engineered cellulose films for electrically conducting structures and organic transistors: concept and challenges: Concept and challenges

Gary Chinga-Carrasco*, Daniel Tobjörk, Ronald Österbacka

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  42 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Inkjet-printed silver nanoparticles on nano-engineered cellulose films for electrically conducting structures and organic transistors: concept and challenges: Concept and challenges”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Ingenjörs- och materialvetenskap

  Matematik

  Fysik och astronomi

  Kemiska föreningar