Inhibition of Pneumolysin Cytotoxicity by Hydrolysable Tannins

Santeri Maatsola, Sami Kurkinen, Marica T. Engström, Thomas K. M. Nyholm, Olli Pentikäinen, Juha-Pekka Salminen, Sauli Haataja

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Inhibition of Pneumolysin Cytotoxicity by Hydrolysable Tannins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap