Influence of W/Ta substitution at the Mo site on the Fe valence and magnetoresistive properties of Sr2FeMoO6

J. Lindén, T. Yamamoto, H. Yamauchi, M. Karppinen*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKonferensartikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of W/Ta substitution at the Mo site on the Fe valence and magnetoresistive properties of Sr<sub>2</sub>FeMoO<sub>6</sub>”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi