Influence of the support composition and acidity on the catalytic properties of mesoporous SBA-15, Al-SBA-15, and Al2O 3-supported Pt catalysts for cinnamaldehyde hydrogenation

Soraya Handjani, Eric Marceau*, Juliette Blanchard, Jean-Marc Krafft, Michel Che, Päivi Mäki-Arvela, Narendra Kumar, Johan Wärnå, Dmitry Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

76 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of the support composition and acidity on the catalytic properties of mesoporous SBA-15, Al-SBA-15, and Al2O 3-supported Pt catalysts for cinnamaldehyde hydrogenation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Agricultural and Biological Sciences

Material Science