Influence of the initial state of ZrO2 on genesis, activity and stability of Ni/ZrO2 catalysts for steam reforming of glycerol

Sh O. Omarov, D. A. Sladkovskiy, K. D. Martinson, M. Peurla, A. Aho, D. Yu Murzin*, V. I. Popkov

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of the initial state of ZrO2 on genesis, activity and stability of Ni/ZrO2 catalysts for steam reforming of glycerol”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology