Influence of the Electric Potential on Charge Extraction and Interface Recombination in Perovskite Solar Cells

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)
26 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of the Electric Potential on Charge Extraction and Interface Recombination in Perovskite Solar Cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Engineering

Computer Science

Chemistry

Material Science