Influence of substrate in roll-to-roll coated nanographite electrodes for metal-free supercapacitors

Nicklas Blomquist, Rajesh Koppolu, Christina Dahlström, Martti Toivakka, Håkan Olin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of substrate in roll-to-roll coated nanographite electrodes for metal-free supercapacitors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi