Influence of steric effects on the kinetics of cyclic-carbonate vegetable oils aminolysis

Andrés Felipe Guzmán Agudelo, Wander Y. Pérez-Sena, Nasreddine Kebir, Tapio Salmi, Luis Alberto Ríos, Sébastien Leveneur

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of steric effects on the kinetics of cyclic-carbonate vegetable oils aminolysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar