Influence of Respiratory Tract Infections on Vocabulary Growth in Relation to Child’s Sex: The STEPS Study

Annette Nylund*, Laura Toivonen, Pirjo Korpilahti, Anne Kaljonen, Viveka Lyberg Åhlander, Ville Peltola, Pirkko Rautakoski

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Nedladdningar (Pure)

Citera det här