Influence of aluminosilicate materials on the peat low-temperature pyrolysis and gas formation

M. Sulman*, Yu. Kosivtsov, E. Sulman, V. Alfyorov, Yu. Lugovoy, V. Molchanov, I. Tyamina, O. Misnikov, A. Afanasjev, N. Kumar, D. Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

37 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Influence of aluminosilicate materials on the peat low-temperature pyrolysis and gas formation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry