Industrially relevant Radioactive Particle Tracking study on the motion of adsorbent granules suspended in a pilot-scale water–air three-phase fluidized bed

Gabriel Salierno*, Mauricio Maestri, Julia Picabea, Miryan Cassanello, Cataldo De Blasio, María Angélica Cardona, Daniel Hojman, Héctor Somacal

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Industrially relevant Radioactive Particle Tracking study on the motion of adsorbent granules suspended in a pilot-scale water–air three-phase fluidized bed”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Chemistry

Physics

Chemical Engineering

Earth and Planetary Sciences