Increased depressive and anxiety symptoms in non-heterosexual individuals: Moderation by childhood factors using a twin design

Olakunle Oginni*, Katarina Alanko, Patrik Jern, Frühling Rijsdijk

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Increased depressive and anxiety symptoms in non-heterosexual individuals: Moderation by childhood factors using a twin design”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Social Sciences

Psychology