Incorporation of cellulose fiber in glass ionomer cement

Sufyan Garoushi*, Jingwei He, Jasmina Obradovic, Pedro Fardim, Pekka K. Vallittu, Lippo Lassila

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Incorporation of cellulose fiber in glass ionomer cement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap