In Vivo Kidney Allograft Endothelial Specific Scavengers for On‐Site Inflammation Reduction under Antibody‐Mediated Rejection

Chang Liu, Pengpeng Yan, Xiaoyu Xu, Wenhui Zhou, Dhayakumar Rajan Prakash, ShuQi Wang, Rending Wang, Hongfeng Huang, Jianghua Chen, Hongbo Zhang*, Jia Shen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In Vivo Kidney Allograft Endothelial Specific Scavengers for On‐Site Inflammation Reduction under Antibody‐Mediated Rejection”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Medicine and Dentistry