In vitro inhibition of extractives from knotwood of Scots pine (Pinus sylvestris) and black pine (Pinus nigra) on growth of Schizophyllum commune, Trametes versicolor, Gloeophyllum trabeum and Fibroporia vaillantii

Viljem Vek, Ida Poljanšek, Miha Humar, Stefan Willför, Primož Oven*

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  19 Citeringar (Scopus)
  14 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”In vitro inhibition of extractives from knotwood of Scots pine (Pinus sylvestris) and black pine (Pinus nigra) on growth of Schizophyllum commune, Trametes versicolor, Gloeophyllum trabeum and Fibroporia vaillantii”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Agricultural and Biological Sciences