In vitro analysis of probiotic strain combinations to inhibit pathogen adhesion to human intestinal mucus

M. Carmen Collado*, Jussi Meriluoto, Seppo Salminen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

96 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In vitro analysis of probiotic strain combinations to inhibit pathogen adhesion to human intestinal mucus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap