In vitro analysis of probiotic strain combinations to inhibit pathogen adhesion to human intestinal mucus

M. Carmen Collado*, Jussi Meriluoto, Seppo Salminen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

106 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In vitro analysis of probiotic strain combinations to inhibit pathogen adhesion to human intestinal mucus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Agricultural and Biological Sciences