In Situ Coupled Electrochemical-Goniometry as a Tool to Reveal Conformational Changes of Charged Peptides

Amir Mohammad Ghafari, Sergio E. Domínguez, Ville Järvinen, Zahra Gounani, Amandine Schmit, Marika Sjöqvist, Cecilia Sahlgren, Outi M. H. Salo-Ahen, Carita Kvarnström, Luisa Torsi*, Ronald Österbacka*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
12 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat