In situ catalytic reforming of plastic pyrolysis vapors using MSW incineration ashes

Ashiq Ahamed, Lili Liang, Wei Ping Chan, Preston Choon Kiat Tan, Nicklaus Tze Xuan Yip, Johan Bobacka, Andrei Veksha, Ke Yin, Grzegorz Lisak*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In situ catalytic reforming of plastic pyrolysis vapors using MSW incineration ashes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Material Science

Engineering

Chemical Engineering