In-situ catalytic abatement of NOx during fluidized bed combustion: A literature study

Khanh-Quang Tran*, Pia Kilpinen, Narendra Kumar

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In-situ catalytic abatement of NO<sub>x</sub> during fluidized bed combustion: A literature study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap