In-situ catalytic abatement of NOx during fluidized bed combustion: A literature study

Khanh-Quang Tran*, Pia Kilpinen, Narendra Kumar

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

In this study, opportunities, challenges, and possibilities to develop a bed material for in-situ catalytic reduction of NOx during fluidized bed combustion have been identified. Various catalytic materials and processes for abatement of NOx at high temperatures are reviewed, which include De-NOx catalysis, catalytic decomposition, and selective catalytic oxidation of NOx precursors in combustion processes. Possibilities to utilize fly ash from combustion itself for the development are discussed.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)129-138
Antal sidor10
TidskriftApplied Catalysis B: Environmental
Volym78
Utgåva1-2
DOI
StatusPublicerad - 17 jan 2008
MoE-publikationstypA2 Granska artikel i en vetenskaplig tidskrift

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In-situ catalytic abatement of NO<sub>x</sub> during fluidized bed combustion: A literature study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här