In silico point mutation and evolutionary trace analysis applied to nicotinic acetylcholine receptors in deciphering ligand-binding surfaces.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”In silico point mutation and evolutionary trace analysis applied to nicotinic acetylcholine receptors in deciphering ligand-binding surfaces.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap