Improved synthesis and application of conjugation-amenable polyols from D-mannose

Ida Mattsson, Ruzal Sitdikov, Andreas Gunell, Manu Lahtinen, Tiina Saloranta-Simell, Reko Leino

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Improved synthesis and application of conjugation-amenable polyols from D-mannose”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar