Implications of COVID-19 pandemic on the governance of passenger mobility innovations in Europe

Anastasia Tsvetkova*, Ignat Kulkov, Caroline Busquet, Ping Jen Kao, Maria Kamargianni

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implications of COVID-19 pandemic on the governance of passenger mobility innovations in Europe”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions