Implementing Global Business Services in a Plural Sourcing Context: Conceptualizing Modes of Service Governance

Albert Plugge*, Shahrokh Nikou

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKonferensbidragVetenskapligPeer review

2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Implementing Global Business Services in a Plural Sourcing Context: Conceptualizing Modes of Service Governance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap