Implementation of SWOT analysis to evaluate conservation necessity and utilization of natural wealth: terrestrial orchids as a case study

Jovana Dulić, Mirjana Ljubojević, Dragiša Savić, Vladislav Ognjanov, Tamara Dulic, Goran Barać, Maja Milović

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Implementation of SWOT analysis to evaluate conservation necessity and utilization of natural wealth: terrestrial orchids as a case study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi