Impact of round goby on native invertebrate communities - an experimental field study

Christina Henseler, Daniel Oesterwind, Paul Kotterba, Marie C. Nordström, Martin Snickars, Anna Törnroos-Remes, Erik Bonsdorff

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
Filter
Slutfört

Sökresultat