Impact of cultivation conditions on xylanase production and growth in Paenibacillus mucilaginosus

Dung T. Ha*, Albert V. Kanarsky, Zosia A. Kanarskaya, Andrei V. Shcherbakov, Elena N. Shcherbakova, Andrey V. Pranovich

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of cultivation conditions on xylanase production and growth in <i>Paenibacillus mucilaginosus</i>”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi