Impact of catalyst reduction mode on selective hydrogenation of cinnamaldehyde over Ru-Sn sol-gel catalysts

Jan Hájek, Narendra Kumar, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*, Hannu Karhu, Juhani Väyrynen, Libor Červený, Ivo Paseka

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

23 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of catalyst reduction mode on selective hydrogenation of cinnamaldehyde over Ru-Sn sol-gel catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar