Impact of boiler load and limestone addition on SO3 and corrosive cold-end deposits in a coal-fired CFB boiler

Emil Vainio*, Kyösti Vänskä, Tor Laurén, Patrik Yrjas, Edgardo Coda Zabetta, Mikko Hupa, Leena Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)
117 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of boiler load and limestone addition on SO3 and corrosive cold-end deposits in a coal-fired CFB boiler”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Material Science