Impact of acid sulfate soils on the geochemistry of rivers in south-western Finland

Maria E. Nyberg, Peter Österholm, Miriam I. Nystrand

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  19 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of acid sulfate soils on the geochemistry of rivers in south-western Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Agrikultur & biologi

  Ingenjörs- och materialvetenskap

  Mark- och miljövetenskap

  Kemiska föreningar