Impact of a Doping-Induced Space-Charge Region on the Collection of Photogenerated Charge Carriers in Thin-Film Solar Cells Based on Low-Mobility Semiconductors

Oskar Sandberg, Staffan Dahlström, Mathias Nyman, Sebastian Wilken, Dorothea Scheunemann, Ronald Österbacka

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)
10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Impact of a Doping-Induced Space-Charge Region on the Collection of Photogenerated Charge Carriers in Thin-Film Solar Cells Based on Low-Mobility Semiconductors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi