Immobile silica fibre catalyst in liquid-phase hydrogenation

T. Salmi*, P. Mäki-Arvela, E. Toukoniitty, A. Kalantar Neyestanaki, L. E. Lindfors, R. Sjoholm, E. Laine

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Immobile silica fibre catalyst in liquid-phase hydrogenation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar