Immediate rewards or delayed gratification? A conjoint survey experiment of the public’s policy preferences

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Immediate rewards or delayed gratification? A conjoint survey experiment of the public’s policy preferences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance