Identifying Worst-Case User Scenarios for Performance Testing of Web Applications Using Markov-Chain Workload Models

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
30 Nedladdningar (Pure)
Filter
Slutfört

Sökresultat