Identifying biotic drivers of population dynamics in a benthic–pelagic community

Louise Forsblom, Andreas Lindén, Jonna Engström-Öst, Maiju Lehtiniemi, Erik Bonsdorff

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Identifying biotic drivers of population dynamics in a benthic–pelagic community”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Agricultural and Biological Sciences

Earth and Planetary Sciences

Chemistry